ElProektLogo

Калкулатор сградни инсталации


* Моля изберете вид сграда

* Моля, изберете клас строителство

* Моля изберете тип сграда

* Моля изберете категория

* Моля изберете проектна фаза.

* Квадратура: m2

Simply Easy Learning Вписва се застроената площ на една повтаряема част от обекта в квадратни метри. Ако няма повтаряема площ, в полето се попълва 0
  Застроена площ на повтаряем етаж: m2

Simply Easy Learning Вписва се броя на повтаряемите части от обекта, като стойността е минимум 2. Ако няма повтаряема площ, в полето се попълва 0
  Общ брой повтаряемите части от обекта:

Simply Easy Learning Коефицент на повтаряемост, вариращ между 50% и 80% в зависимост от степента на повтаряемост. Моля въведете стойности от 0.5 до 0.8
  * Коефицент на повтаряемост:

* Отстъпка: %


ОФЕРТА

Всички полета означени с (*) са задължителни.