„Ел Проект“ е проектански колектив, специализиран в проектирането на външни и вътрешни електрически инсталации.
Стремим се да предложим съвременни проектни решения с високо качество и иновативен подход към реализицията на проектите.
Проктите ни следват изискванията на инвеститора, общоприетите стандарти и задължителните нормативни уредби.